7 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye'nin değişik şehirlerinde kurulmuş on dokuz arama ve kurtarma derneği ve ekip, bir üst birlik kurma amacı ile Yalova’da görüşmelere başladılar. Bir taraftan görüşmelerde, anlaşmaya çalışan ekipler, bir taraftan da tatbikat ve eğitimler ile hem yeteneklerini artırmak hem de bir çatı altında birleşmenin koşullarını aradılar. On sekiz toplantıdan sonra federasyon kurulmasına karar verildi ve federasyonun amacı belirlendi;

1.Ülkemizde olacak afet durumunda gönüllülerin ortak ve standart bir koordinasyon içinde çalışması için acil eylem planının oluşturulması,

2. Eğitim standardının kurulması,

3.Arama ve kurtarma eğitim alanları kurulması,

4. Etik değerlerin oluşturularak düşünsel yapıda birliktelik sağlanması,

5. Aynı arama kurtarma dilini konuşan ekiplerin oluşturulması,

Toplantılar sonunda ortak hareket etme kararı alan beş derneğin çalışmalarıyla, ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU16 Haziran 2002 tarihinde kuruldu.

 

Kurucu üyeler;

Alanya DAD, Alanya Doğal Afetlerde Dayanışma Derneği

Aydın UMUT, Aydın Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği,

Gönen GÖNDAK, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve Haberleşme Derneği

Edirne EDAK, Edirne Arama Kurtarma Derneği

Yalova K-77, Yalova Arama Kurtarma Derneği

 

Federasyonumuz, Yalova’da 100 kişiye aynı anda hizmet verebilecek bir kriz koordinasyon merkezi ile içinde deprem simülasyonu da olan tatbikat ve eğitim alanının inşasını gerçekleştirdi.

2008 yılında federasyon merkezimiz İstanbul’dan Yalova’ya taşındı.

2009’da Uşak’tan UŞ-AK Arama Kurtarma Acil Haberleşmesi ve Radyo Amatörleri Derneği katıldı.

2012 de İstanbul'dan ANAK ve Diyarbakır'dan AKE dernekleri katılma talepleri sonucu gözlemci olarak federasyona katıldılar.

2013 yılında DAD federasyondan ayrıldı. Aynı yıl AKE gözlemcilik süresi içinde uyum gösteremediğinden, doğa sporları yapmak üzere tüzük değişikliği yaparak federasyondan ayrıldı.

Adana K9, katıldı.

Ayvalık ADAK, gözlemci üye olarak katıldı.

Tire Arama Kurtarma Derneği TAKED Aramıza katıldı.

Balıkesirin Gönen İlçesinde AFAD'ın Koordinasyonunda 4 yabancı ülkenin katılımı ile Uluslararası tatbikata ev sahipliği yaptık.

2012 yılında akreditasyon çalışmaları tamamlanarak arama kurtarma konusunda kişisel akreditasyon belgeleri verilmeye başlandı.