Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

Ulusal ve uluslararası düzeyde deprem, sel, yangın, orman yangını, dağ, çevre, ulaşım gibi kaza ve afet gerçeklerinden yola çıkarak; refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, il ve ilçe düzeyinde kurulmuş gönüllü arama ve kurtarma derneklerinin birlikte çalışacak ekipler oluşturarak afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmektir.


Kamu yararına gönüllü çalışan arama ve kurtarma derneklerinin olağan durumda; misyon, vizyon, etik, örgüt yapısı, çalışma yapısı, personelin eğitilmesi, acil eylem planları ve lojistik yapının düzenlenmesi ile malzeme standardının oluşturularak derneklerin profesyonel seviyeye ulaşmasının hedeflendiği gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirliği çalışmalarına öncülük ederek, halkı afetler karşısında kurtulma, kurtarma ve organize olabilme konularında bilgilendirmek ve eğitmek. 

                 

             Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      Anadolu Arama ve Kurtarma Derneği - İstanbul      Edirne Arama ve Kurtarma Derneği - Edirne      Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği - Yalova      K9 Operasyonel Arama ve Eğitim Derneği - Adana      Türkcan Kurtarma Cemiyeti - İstanbul      Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği - Aydın