Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

Federasyonumuza üye olmak isteyen derneklerin izlemesi gereken yol aşağıdaki gibidir.

 

1. Derneklerin İç Hazırlıkları

a. “Arama ve Kurtarma” konusunda çalışma yapma koşulu;

- Derneğin kendi tüzüğünde “arama kurtarma” konusunda çalışma için hüküm olması gereklidir.

- Derneğin amaçları içinde yok ise Genel Kurul yaparak tüzüklerine bu maddenin konulması gerekmektedir.

b. Federasyona katılabilme koşulu;

- Derneklerin kendi tüzüklerinde bir federasyona üye olmak (veya katılmak) konusunda hüküm olması gereklidir.

- Derneklerin, çalışmalarını sürdürme şekillerini içeren maddelerinde bu hüküm yok ise faaliyet alanlarını içeren maddeye “bir federasyona üye olmak (veya katılmak)" konusunda ibare eklenmesi gereklidir.

- Genel Kurulda “Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu"na üye olma konusunda karar alınması gereklidir. Bu hükmün olağan veya olağanüstü genel kurul kararı ile alınabilmesi mümkündür.

- Aynı genel kurulda derneği temsil edecek delegeler de saptanır. Delege sayısı Federasyon Tüzüğünün 9. Maddesinde belirtilen sayıda seçilir.

c. Yönetim Kurulunun Federasyona başvuru dilekçesi düzenler.

- Dilekçenin ekinde; Tüzük, Genel Kurul Tutanağı ve Genel Kurula Esas Üye Listesi eklenir.

 

2. Süreç

a. Federasyon, başvuru ve eklerini inceleyerek uygunluğunu kontrol eder ve derneğin "Gözlemci Üyelik" sürecini başlatır.

b. Dernek, bu süre içinde tüm toplantı ve tatbikatlara katılır.

c. Altı aylık gözlemcilik süreci sonunda, Denetleme, Disiplin ve Teknik Kurulun vereceği raporların olumlu olması halinde dernek, federasyonun "Asil Üyesi" olur.

 

 

Federasyonumuza üye olmak isteyen derneklere ait federasyon tüzüğümüzde belirtilen maddeler aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 7

7.2. Asil üye, Federasyonun kurulmasından sonra bu tüzük koşullarına uyan, kendi Tüzüğüne ve bu Tüzüğe göre gereken yasal koşulları yerine getiren Dernekler, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile asil üyelik sıfatını alırlar. Bu üyeler, hiçbir kısıtlama olmaksızın Tüzük hükümlerine göre tüm haklardan yararlanırlar.

7.3. Gözlemci üye; bu tüzüğe göre üye olma niteliklerini taşıyan, kendi Yönetim Kurullarınca usulüne uygun karar alarak yazılı talepte bulunulan dernekler gözlemci üye sıfatını kazanırlar. Ancak, seçme, seçilme ve karar alma, haklarına sahip değildirler. Dernek Yönetim Kurulu, belirleyeceği üç üyesini gözlemcilik haklarını kullanmak üzere yetkili kılmak zorundadır. Bu üyeler, yıllık aidatın yarısını ödemek zorundadırlar. Dernek olmamasına rağmen, bir resmi kurum ve kuruluşun, yaptığı çalışmalar ile bu tüzük çalışma konularının aynı olması konumunda Kurumun belirleyeceği Kurumlar da gözlemci üye sıfatını kazanabilirler. Bu gözlemci üyeler aidat ödemezler.

 

8. ÜYE OLMA

8.1. Aşağıdaki koşulları taşıyan dernekler bu federasyonun asil üyesi olabilirler:

8.1.1. Bu federasyon ile aynı amaç doğrultusunda çalışma konusunun kendi tüzüklerinde yazılı olması,

8.1.2. Genel kurulu tarafından katılma kararı olması,

8.1.3. Genel kurul tarafından diğer maddelerde geçen sayıda temsilci seçilmiş olması,

8.1.4. Bu tüzük maddelerinin kabul edilmiş olması,

8.1.5. Yönetim kurulu tarafından yazılı talepte bulunulması,

8.1.6. Temsilcilerin iki yıl için seçilmiş olması,

8.1.7. Altı ay süre ile gözlemci üyelik yapmış bulunması,

8.1.8. Bu süre içinde, Denetleme ve Disiplin Kurulu ve Teknik Kurulların her ikisinin de asil üye olunması konusunda olumlu rapor vermiş bulunması,

 

9. TEMSİLCİ SAYISININ SAPTANMASI

9. Derneklerin seçmek zorunda oldukları temsilci sayısı aşağıdaki gibi saptanır.

9.1. Derneğin genel kurulu için Dernekler Masasına verilen üye listesinin verildiği tarihteki asil üye sayısı esas alınır.

9.2. Bu üye listesine göre ilk elli üyeye karşılık beş temsilci, sonra gelen her on kişi için bir temsilci seçilir. On tam sayının üzerinde yer alan küsuratlar dikkate alınmaz.

9.3. Seçilen asil temsilci sayısı kadar da yedek temsilci seçilir.

                 

             Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      Anadolu Arama ve Kurtarma Derneği - İstanbul      Edirne Arama ve Kurtarma Derneği - Edirne      Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği - Yalova      K9 Operasyonel Arama ve Eğitim Derneği - Adana      Türkcan Kurtarma Cemiyeti - İstanbul      Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği - Aydın